Deník Domorodce

Jako zástupce Domorodců mám teď 4 roky na to, abych se pokusil co nejvíce z navrhovaných bodů našeho programu prosadit v zastupitelstvu Města Loket. O mých záměrech, hlasování, ale také třeba průběhu zastupitelstva budete nově informováni právě v tomto Deníku Domorodce. Díky za přízeň.

Mgr. Kristián Šujan

 • 23. června 2016 – jednání Zastupitelstva města Loket

Video zde:

 • 24. března 2016 – jednání Zastupitelstva města Loket

Video 1. část zde: https://www.youtube.com/watch?v=DhSPxw2BfdQ

Video 2. část zde: https://www.youtube.com/watch?v=vGOFQSo-cEo

 • 18. února 2016 – jednání Zastupitelstva města Loket

Video zde: https://www.youtube.com/watch?v=u_gEjbQk22Q

 • 15. prosince 2015 – jednání Zastupitelstva města Loket

Video zde: https://www.youtube.com/watch?v=w0bZ0OllkbE

 • 19. listopadu 2015 – jednání Zastupitelstva města Loket

Video zde: https://www.youtube.com/watch?v=Gml-udyrlJ0

 • 17. září 2015 – jednání Zastupitelstva města Loket

Video zde: https://www.youtube.com/watch?v=YZ-FtwpT-h8

 • 29. června 2015 – zasedání správní rady Hradu Loket o. p. s.

Jedním z prvních bodů jednání bylo kooptování nových členů správní rady. Na zasedání zastupitelstva Města Loket dne 25. 6. 2015 došlo ke jmenování Ing. Pavla Berana a Pavla Karáska do funkcí člena správní rady o.p.s. HRAD LOKET. Jedná se o prodloužení členství na další tříleté funkční období.

V diskusi jsem se zeptal ředitele hradu p. Lojína, jakým subjektům hrad Loket platí za reklamu. (V rozpočtu na rok 2015 je předpokládaný výdaj 110 tis. Kč.) Pan Lojín mi odpověděl, že největší podíl (63 tis. Kč) platí hrad za inzerci v lázeňském časopise Promenáda, kde vychází inzerce hradu po celý rok. Dalšími subjekty pak jsou noviny či rádia.

S panem Lojínem jsem se rovněž dohodl na termínu rozhovoru, který si můžete přečíst zde.

 • 25. června 2015 – jednání Zastupitelstva města Loket

Video zde: https://www.youtube.com/watch?v=edEiGUu82fQ

 • 1. května 2015 – rozhovor pro Loketské listy

Aktuální rozhovor k tomuto datu pro Loketské listy si můžete přečíst pod tímto odkazem.

 • 26. března 2015 – jednání Zastupitelstva města Loket

smajlik_neutralJedním z nejdůležitějších bodů byla otázka zřízení vlastních Technických služeb města Loket. Zastupitelstvo nakonec schválilo vypsat výběrové řízení na zimní a letní údržbu na dobu 3 let (více v tomto článku). Při hlasování o tomto bodu jsem se zdržel hlasování, jelikož doba tříletého tendru mi přijde opravdu dlouhá. Ovšem respektuji také názor, že pro zázemí vlastních služeb nemá město zatím ani pozemek, ani potřebné finance.

palec_horeNa konci zasedání jsem se zajímal o hřiště v Mírové ulici, na jehož stav si několik zdejších občanů stěžovalo, a to hlavně kvůli nepořádku. Zastupitel Václav Neudert mě následně ujistil, že hřiště je již uklizené.

Video z celého zasedání si můžete pustit pod tímto odkazem: https://www.youtube.com/watch?v=CzccTAopp1k

 • 4. března 2015 – technické služby

Z důvodu mých studijních povinností v zahraničí jsem se 4. března 2015 bohužel nemohl zúčastnit pracovní schůzky zastupitelstva, kde se jednalo o problematice technických služeb v našem městě.
Pročetl jsem si důkladně zaslané e-maily od pánů Hejny, Hlavsy, Zahradníčka a Adamce s možnostmi řešení technických služeb v našem městě a přikláním se k variantě postupného zřízení vlastních technických služeb, případně vytvoření odnože od LML s doplněním personálu a vozového parku.
Samozřejmě zatím nemám k dispozici žádné ekonomické analýzy a ukazatele, a stejně tak beru na vědomí argumenty odpůrců zřízení vlastních služeb – jak s personálem, jak se strojním vybavením, jak s počáteční investicí?… nicméně odmítám tvrzení, že na zavedení takovéto varianty městské firmy nemáme jako zastupitelé čas (což se objevilo v několika e-mailech od mých kolegů zastupitelů).
Rád bych připomněl situaci z října 2014 z nedalekého Nejdku, kdy dosluhující radní rozhodli o podpisu smlouvy týkající se obří zakázky na svoz komunálního odpadu a úklid města za půl miliardy, tuším, že na dvacet let. Radní tento krok obhájili také s tím, že byli v časové tísni…
Myslím si zkrátka, že vlastní technické služby v režii města budou plnit činnosti explicitně na základě přímých požadavků ve městě, bez nejrůznějších dodatků ke smlouvám či víceprací. A v závěru, i přes vyšší počáteční investici, na tom město může akorát vydělat a již nedojde k tomu, že by muselo platit za letní/zimní údržbu v případech, kdy sníh nepadá, tráva neroste…

 

 • 18. prosince 2014 – jednání Zastupitelstva města Loket

 http://domorodci.cz/2014/12/mesto-loket-zverejnilo-videozaznam-ze-zasedani-zastupitelstva/

vyzdoba_loket

Vánoční výzdoba v Lokti.

 

 • 3. prosince 2014 – zasedání správní rady Hradu Loket o. p. s. 

palec_horeVíce jak 100 tisíc návštěvníků, postupný převoz loketských sbírek zpátky na hrad, nový depozitář. To jsou jen některé z věcí, kterými se za rok 2014 může náš loketský hrad pochlubit. „Rok 2014 byl pro hrad Loket jedním z nejtěžších, ale zároveň nejúspěšnějších roků. Byl dokončen svoz loketských sbírkových předmětů, kdy část z nich je již vystavena v expozicích hradu. Dále jsme pořídili celkem 18 nových vitrín a část původních vitrín byla zrenovována. Navíc v posledním listopadovém týdnu prošel branami hradu stotisící návštěvník, který obdržel věcnou cenu,“ sdělil ředitel hradu Loket Václav Lojín, který pro srovnání uvedl návštěvnost okolních památkových objektů k 30. listopadu 2014. Zámek a hrad Bečov – 52 tis. návštěvníků, Chebský hrad – 48 tis., zámek Kynžvart – 22 tis. či klášter Teplá – 19 tis. návštěvníků. Dle těchto informací je tak zřejmé, že hrad Loket patří v Karlovarském kraji k nejnavštěvovanějším. Jako jeden z mála památkových objektů v České republice má navíc otevřeno 365 dní v roce, bez poledních přestávek. Proto chystá v dalším roce novinku.

palec_horeJako správní rada jsme schválili rozšíření expozice útrpného práva o 2 nové kobky. Půjde o 2 místnosti vedle rotundy, které jsou nyní prázdné – p. Drašnar, který pro hrad vytvořil stávající expozici útrpného práva, nabídl jeho rozšíření a současně i repasování figurín z expozice původní.

palec_horeJako správní rada jsme rovněž schválili prodloužení otevírací doby hradu Loket v měsících červenec a srpen. V roce 2015 bychom vyzkoušeli prodloužení otevírací doby do 18.30 hodin s posledním vstupem v 18.00 hodin. Podle předběžných odhadů tím dojde k navýšení příjmů o zhruba 400 tisíc korun. Prodloužením otevírací doby vyjde hrad vstříc požadavkům průvodců větších turistických skupin i návštěvníkům koncertů v amfiteátru, kteří před začátkem koncertu mohou náš hrad navštívit. Kompletní zápis ze zasedání správní rady je přístupný v .pdf pod TÍMTO ODKAZEM.

palec_doleZávěrem jednání správní rady jsem se zdržel hlasování o vyplacení odměn řediteli a zaměstnancům Hradu Loket o. p. s.

odmeny_hrad_loket

Část zápisu o odměnách zaměstnancům hradu Loket.

 

 • 20. listopadu 2014 – jednání Zastupitelstva města Loket

Ve čtvrtek 20. 11. 2014 proběhlo v zasedací místnosti na radnici veřejné jednání zastupitelstva. 12. bodem programu bylo jmenování členů správní rady Hradu Loket o.p.s. Funkční období členů správní rady obecně prospěšných společností je tříleté.

palec_horeHospodaření hradu Loket, schvalování rozpočtu, investiční záměry či koncepce a využití prostor hradu. Právě na tyto a další aspekty dbá správní rada Hradu Loket, o. p. s. Kromě Radka Hejny, kterému zastupitelé prodloužili funkční období o další tři roky, zvolili do správní rady také mě (sám jsem hlasoval jak pro Radka Hejnu, tak i pro sebe). Ve funkci jsem tak nahradil zastupitele Jaroslava Hlavsu (z přítomných 13 zastupitelů tedy 11 hlasovalo pro návrh, J. Hlavsa a J. Novotný se hlasování zdrželi).

Jako nový člen správní rady bych se rád seznámil s hospodařením a investičními záměry hradu Loket a s jeho organizační strukturou. Obyvatelé města se na tyto věci permanentně ptají, a tak bych jim rád dal erudovanou odpověď. Stejně tak mě zajímá koordinace kulturních akcí hradu a města. Myslím si, že v tomto ohledu funguje hrad jako jakási samostatná jednotka, která s městem na společné kultuře moc nespolupracuje. Narážím tím například na dvojité vánoční trhy v Lokti. Radnice totiž pořádá vlastní trhy o víkendu 6. – 7. prosince 2014, kdy vstupné je zdarma. Ve stejný termín, od 10:00 do 18:00 hodin, jsou ovšem otevřené také brány hradu Loket, který nabízí tradiční středověké vánoční trhy. Zde však už zájemci zaplatí za vstupenku 100 korun.

Rád bych zde zmínil také společné téma, které na tomto jednání přednesl za Domorodce a LOPATU zastupitel Petr Adamec. Jelikož obě tato uskupení měla ve svém předvolebním programu bod „natáčení jednání zastupitelstva“, domluvili jsme se s radou města, že příští zasedání zkusíme natočit a posléze zveřejnit na webu. Budeme se těšit na vaše reakce.

 • 6. listopadu 2014 – ustavující zasedání Zastupitelstva města Loket

Ve čtvrtek 6. 11. 2014 proběhlo na hradě Loket první zasedání nového zastupitelstva. Trochu mě zarazila nízká účast obyvatel našeho města, přišlo zhruba jen 30 lidí. Starostou byl zvolen Zdeněk Bednář, místostarostou (uvolněným) Petr Zahradníček, do rady města usednou pánové Hejna, Stehlík a Zapf. Rád bych zde stručně uvedl, jak a pro koho jsem hlasoval:

palec_hore

 – starosta – hlasoval jsem (volba byla tajná, ale není za co se stydět, tak proč to nezveřejnit) pro Zdeňka Bednáře, který byl jediným kandidátem. Věřím, že bude nadále pracovitým manažerem, jenž bude respektovat různorodé názorové spektrum svých kolegů v zastupitelstvu a Loket se tak během příštích čtyř let posune opět o velký kus dál.

palec_hore- místostarosta – hlasoval jsem pro Petra Zahradníčka (též jediný navržený kandidát), který bude nově uvolněným místostarostou. Zaujala mě jeho koncepce kulturního rozvoje našeho města s tím, že na kulturu půjde rovněž o několik desítek tisíc (možná až 100, 200?) více, než tomu bylo doposud. Sportovci, včelaři, kulturní organizace… ti a mnozí další tak budou mít opět pro svou činnost možnost finanční podpory Města Loket.

palec_hore- rada města – svůj hlas jsem dal Radku Hejnovi, Janu Zapfovi a Lubomíru Stehlíku, nikdo jiný ani navržený nebyl. Ohledně posledně jmenovaného jsem si však nebyl zprvu jistý. Na pracovním jednání v užším koaličním kruhu, ještě před zasedáním na hradě, jsem se proto Lubomíra Stehlíka zeptal, proč chce být opět v radě města, z které už jednou rezignoval (viz článek Tendr na zimní údržbu vyhrála firma radního Lubomíra Stehlíka. Ten v lednu 2013 rezignuje na svou funkci). L. Stehlík mi odpověděl, že situace je již jiná než na začátku minulého roku, že momentálně v tom žádný střet zájmů nevidí a že chce dál pracovat pro město. Na otázku zastupitele Petra Adamce, jak bude v radě postupovat v případě, že si jeho firma bude účtovat tzv. vícepráce (ať už v rámci zimní údržby, případně probíhající rekonstrukce chodníku v ulici Sportovní) sdělil, že nic takového nehrozí. Přislíbil, že si žádné vícepráce účtovat nebude. Nakonec mě tedy utvrdil v tom, že si můj hlas zaslouží. A stejně nevidím v našem zastupitelstvu žádného jiného kandidáta, který by mohl místo něj v radě působit. Představoval bych si tam možná Petra Adamce z LOPATY, nicméně těm se nepodařilo v povolebních jednáních domluvit si druhé místo v radě, a tak si myslím, že Lubomír Stehlík je správná volba.

10406352_799142673481487_6372394820310874394_n

Zasedání proběhlo v rytířském sále hradu Loket.
© Fotolukas

 • 10. – 11. října 2014 – volby

plakat-tovarni

plakat-sportovni

plakat-obecne

plakat-namesti

plakat-zahradni

plakat-na_sirku

 • 22. září – 24. října 2014 – pedagogická praxe

V tomto termínu jsem absolvoval v rámci magisterského studia na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem souvislou, pětitýdenní praxi. Na ústeckém Gymnáziu v Jateční ulici (Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace) jsem vyučoval český jazyk (funkční styly, zaměření na publicistiku a zpravodajství) a občanský a společenskovědní základ (psychologie, filosofie, ale také téma komunální politika a volební kampaně).

10452373_10203146107992945_5642189753924781496_n