Červnový rozhovor se zastupitelem a loketským podnikatelem Lubomírem Stehlíkem: „Nelobbuji za sebe, ale jen za zájmy obce.“

lubos_stehlik

Dobrá nálada, pohotové odpovědi, obrovský přehled o dění ve městě. Tak by se daly ve zkratce shrnout hlavní body rozhovoru s Lubošem Stehlíkem, místním podnikatelem a radním města Loket. Nevidí střet zájmů v tom, že se s firmou přihlásil do výběrového řízení na letní a zimní údržbu? Jaké nutné investice Loket potřebuje? A co areál loketského koupaliště, který před lety nechal zasypat… vzal by toto rozhodnutí zpátky?

Interview s ním připravil Kristián Šujan

Jaký je Váš osobní vztah k městu Loket?
Cítím se jako Lokeťák, bydlím tady od roku 1983 a prožil jsem tu tedy i velkou část života. Záleží mi na Lokti, a proto se i angažuji v tom, čemu se říká politika. I když já osobně se za politika nepovažuji.

Cítíte se jako člen rady města být více politikem, nebo podnikatelem?
V žádném případě se necítím být ani politikem, ani podnikatelem. Snažím se vždy jednat v zájmu obce. Podnikání je má obživa, ale neslučuji tyto dvě funkce dohromady.

Nevidíte tedy střet zájmů v tom, že jako radní do většího množství zakázek vidíte více než podnikatelé zvenku?
Jde o otázku cti a chování. Chápu, že někteří lidé si myslí, že by to mohl být morální střet zájmů, ale to by byl pouze v tom případě, že bych lobboval za své zájmy. To tak ale nečiním, protože lobbuji jen za zájmy obce.

Co si myslíte o zřízení vlastních technických služeb ve městě?
Loket je město, kde nemůžeme údržbu realizovat poptávkami, drobnými službami či pracovníky veřejně prospěšných prací. Technické služby tady musí být.
Měla by to být firma s. r. o., která by měla dobrého manažera a uměla by i vytížit techniku a práci lidí. Byla by zřízená za účelem podnikání a zisku, realizovala by zakázky pro obec a následně reinvestovala zisk opět sama do sebe. Myslím si, že je to myšlenka většiny zastupitelů a dneska to brzdíme jen z toho hlediska, že tvrdíme, že by zřízení stálo moc financí. Podle mě to tak není. Dvacet let jsem pro město technické služby zajišťoval, takže mám v této oblasti přehled. Z mého pohledu by to město stálo zhruba 70 % výdajů oproti těm, které vynakládáme na údržbu dnes.

Nejste v tomto v rozporu s názorem v radě města?
Jsem, ale ctím zatím názor, že se to nějak nedojednalo, málo se o tom diskutuje. Známe postoj pana starosty i pana Stangara, samozřejmě je to jejich názor, vycházejí ze své zkušenosti, ale já ze své zkušenosti jsem jednoznačně pro zřízení vlastních městských technických služeb.

Dobře, jste tedy pro, ale přihlásil jste se do výběrového řízení na letní a zimní údržbu a zvítězil jste v něm a budete tedy pro Loket tyto služby jako soukromá služba zajišťovat.
To ještě není tak jisté, protože máme nějaké zákonné normy a odvolací lhůty a je mi známo, že se jeden z účastníků odvolal. Nabíhá tam tedy další zákonná lhůta pro uzavření smlouvy. Dostáváme se do situace, kdy musíme nějakým způsobem zajišťovat dvouměsíční údržbu zeleně, aby nám nepřerostla. I tohle je důkaz toho, že čím více údržbu tendrujeme, čím více se snažíme řešit to zadávacím způsobem, tím více si blokujeme výkon a kvalitu.

Nemůže tedy nastat situace, že by případné další odvolání účastníků řízení mohlo paralyzovat město?
Na tohle já jako účastník výběrového řízení moc odpovídat nemohu. Komise posoudila, doporučila radě, rada rozhodla. Vše je podle zákona. Vždycky nás to ale samozřejmě určitým způsobem paralyzuje. V minulosti jsme už měli takovéto obdobné výběrové řízení, které mělo hodně nedostatků. Nedokázali jsme to zpracovat tak, aby řízení proběhlo.
Problém byl i v tom, že nikdy nemůžeme vytendrovat práci, co se týká počasí, a to například zimní údržby v rozsahu takovém, abychom mohli říci, že to máme zajištěné stoprocentně. I z tohoto hlediska jsem pro zřízení vlastních technických služeb, kde by obdobně jako u Loketských městských lesů byla valná hromada zastoupená radou nebo zastupiteli a požadavky by se dávaly přímo firmě. Odbourali bychom nedostatek zadávání práce. Protože zadávání by bylo průběžné a dle potřeb.

Jak se Vám vlastně pracuje v současné radě města?
Jsem v koalici, která vede tohle město. I přes ten občas rozlišný názor na určité věci najdeme vždycky konsenzus, aby město fungovalo.

Na jakých tématech se třeba neshodnete?
Hlavně v rozsahu městských investic a mandatorních výdajů. Město by si podle mě mělo umět spočítat, jaké máme skutečné mandatorní výdaje a na jaké ještě můžeme dosáhnout, zda máme nějaké rezervy. Trošku více ekonomicky myslet a více počítat.
Každá investice přeci obnáší do budoucna výdaje na běžnou údržbu a provoz. Víme, že tady máme Dvoranu a jsme všichni za jedno, aby se zrekonstruovala. Vzniknou výdaje na provoz Dvorany, ale s těmi už počítáme.

A jaké nejnutnější investice Loket tedy potřebuje?
Dodělat infrastrukturu ulic Tovární, Revoluční a Rooseveltovy, protože Loket není jenom náměstí, ale i ostatní části Lokte. Máme
i Nadlesí, kde je potřeba v rámci možností zajistit základní věci jako vodovod či kanalizaci. A pochopitelně opravit Dvoranu.

A co třeba investice do nádražní budovy v Lokti a její využití?
Právě v tom jsem v rozporu s koalicí. Nemám dojem, že bychom počítali do budoucna s tím, jestli vůbec máme na to, takovouto investici dále udržovat a provozovat.
Můj názor je, že je to naprosto špatná investice. Budova nádraží je velikánská budova. Pořizovací náklady nejsou tak rozhodující jako právě mandatorní výdaje.

Nesouvisí však nádražní budova i s parkovištěm, které se v Nádražní a Mírové ulici plánuje vybudovat?
Nemyslím si, že by to s tím až tak souviselo. 12. května jsme na zastupitelstvu probírali pořízení pozemků u nádražní budovy, které by nám zajišťovaly výjezd a vjezd na parkoviště. To nám ucelí pozemek, kde můžeme projektovat, plánovat a vybudovat parkoviště.
Všichni víme, že máme cíl zrekonstruovat a opravit Dvoranu. Dvorana je dle mého názoru dost velká, aby nám pokryla požadavky na činnost spolků, kluboven a využívat ji zkrátka pro veřejný život. O nádražní budově nejsem přesvědčený, jsou tam velké náklady týkající se rekonstrukce a přínos pro obec to žádný nemá. Nejde o nic lukrativního, co by v Lokti muselo být.

Jaké využití by podle Vás mohla mít zrevitalizovaná plocha ve Sportovní ulici u dětského hřiště?
Pozemek, který jsme jako město koupili, byl zaneřáděný. Cílem zastupitelstva je zkvalitňovat plochy co se týká estetiky a kulturního prostředí v Lokti. Z plochy se udělá pěkný parčík. Plac je ovšem dost velký, takže se uvažovalo také o tom, že by v zadní části mohl být třeba skatepark. Je to ale závislé na tom, zda nám Povodí Ohře nezablokuje možnost stavby na tomto pozemku.

Blíží se nám léto. Některá města mají veřejná koupaliště, Loket patří mezi ta, která mají smůlu. Před lety jste jako zastupitel hlasoval pro odprodání areálu koupaliště a následně jste se jako podnikatel podílel na zasypání požární nádrže. Vzal byste z dnešního pohledu tyto kroky zpět, když vidíte, že některá města koupaliště, například i z různých dotací, revitalizují?
Určitě bych to nevzal zpět, myslím si, že to bylo správné rozhodnutí. Město mělo koupaliště možná tak před padesáti lety, pak už koupaliště nesplňovalo základní normy a město tak místo toho zřídilo požární nádrž. Ta ale byla v tak dezolátním stavu, že nám poškozovala komunikaci a poškozuje dodneška, protože průtok vody, který tam je, není pořádně odveden. Více bych na nového majitele útočil, aby svedl vody, které tam jsou, aby nám nedemolovaly komunikaci. To, že koupaliště Loket nemá, je sice neštěstí, ale zase to tak tragicky nevidím, protože je dost jiných koupališť v okolních městech.
Zřídit vlastní koupaliště v Lokti by bylo tak náročné, že bychom sem vodu museli vozit. My nemáme zdroj přítoku nebo vody do koupaliště. Neměli bychom ani na jeho nákladný provoz.

Co byste na závěr vzkázal loketským občanům?
Hodně zdraví, ať se jim tady líbí. A trošku bych jim taktéž vzkázal, že by mi udělali větší radost, kdyby měli větší vztah k Lokti, více se zajímali o dění ve městě a více se spolupodíleli na potřebách města. Internetové diskuse neberu, nemá to pro mě žádnou váhu, jsou to lidově řečeno kachny. Lidé si tím krátí nudu, navzájem se hecují. Já na to už ani nenahlížím, nemá to vypovídající hodnotu o reálném stavu a atmosféře ve městě.

12. května 2016, Loket

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Comment Spam Protection by WP-SpamFree