Monthly Archives: Květen 2016

„Uvažovala jsem, že se školstvím seknu,“ říká ředitelka ZŠ Loket Gerta Míková

mikova_gerta_domorodci

Ředitelka ZŠ Loket Mgr. Gerta Míková je také zastupitelkou města za TOP09. Z jakých důvodů chtěla se školstvím už jednou provždy seknout, co říká na velmi diskutované téma inkluze a jaké problémy ji trápí ve Sportovní ulici, kde bydlí?

Rozhovor připravil Mgr. Kristián Šujan

Jak dlouho už ředitelujete na ZŠ v Lokti?

V září 2001 jsme společně začínali školní rok 2001/2002.

Uvažovala jste někdy za celou tu dobu, že se školstvím takzvaně seknete?
O tom uvažoval snad alespoň jednou každý, a nejen pouze ve školství. Tedy i já. Jen bych dodala, že nikdy nebyli důvodem žáci.

A jaké důvody to tedy byly?
Ono se snad ani nedá mluvit o konkrétních důvodech. Povolání učitele je v dnešní době velmi náročné, zvláště po psychické stránce. Pracovní doba zdaleka nekončí zamčením školy. Určitě nejen mně vadí některé změny ve školství, zvláště ty, které nepřinášejí změny pozitivní. Také stále rostoucí administrativa umí potrápit. Navíc nepracujeme jen se žáky, ale i s dalšími lidmi, např. s rodiči našich žáků, se zástupci nejrůznějších institucí. Ne všichni bývají vstřícní, umí být vůči nám občas i docela nespravedliví. Naštěstí je takových velmi málo!

Vedle ředitelování také vyučujete. Jak hodnotíte dnešní mládež v porovnání třeba s tou z devadesátých let, kdy jsem na ZŠ chodil i já? Jsou drzejší?
Je drzý, je drzá, jsou drzí…, to slýcháváme velmi často. Ale! To samé slýchávaly i generace starší. Mladí prostě touží provokovat, být jiní než ostatní. Naše dnešní děti jsou tedy spíš jiné. Žijí v jiné době, jsou obklopeny nejrůznějšími moderními technologiemi, jejich vystupování ovlivňuje především výchova od nejútlejšího věku, rodina, kamarádi, škola…, prostě celá společnost. Jsou mnohem zvídavější (to je dobře, doba to vyžaduje), ale často i pohodlnější, nejspíš i díky asistenci chytrých telefonů, notebooků či tabletů. Pravdou je, že někteří neumí správně odhadnout „mantinely slušnosti“. Ale od toho bychom tu měli být my dospělí, rodiče, ve škole učitelé, kteří by jim měli jasně onu hranici stanovit a důsledně vyžadovat její dodržování.

Co říkáte na aktuálně velmi diskutované téma inkluze, tedy to, že do jedné třídy chodí tělesně či mentálně postižení žáci?
Otázku bych jen poněkud upřesnila. Jedná se o děti, žáky a studenty s mentálním postižením, tělesným postižením, zrakovým postižením, sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými poruchami učení, závažnými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem. Ano, od září 2016 nabyde účinnosti „inkluzivní“ novela školského zákona. Ze všech stran se dovídáme, že od nového školního roku začnou do běžných základních škol chodit děti s různými handicapy. Nemyslím si to tak docela. V našich školách totiž až tak velké změny nenastanou, protože to, co se od nás očekává, už vlastně děláme. Máme zkušenosti s různorodostí žáků, tj. se žáky se zdravotním postižením a s žáky se zdravotním i sociálním znevýhodněním. Pokud se něco změní, tak by to měl být systém financování a poskytování podpor právě pro žáky, kteří mají nějaké speciální vzdělávací potřeby. Úplně závěrem bych chtěla ještě zdůraznit, že novelou zákona se neruší možnost vzdělávání se ve speciální škole či třídě. Rodiče dětí s postižením nenutí ani zákon ani vyhláška k přechodu do běžné školy.

Jaké největší investice ZŠ v Lokti v posledních letech proběhly?
Před deseti lety byla dokončena vnější i vnitřní rekonstrukce v budově v Radniční ulici. Hlavní budova postupně v letních měsících vnitřní rekonstrukcí stále ještě prochází. Před dvěma lety určitě nikomu neunikly investice vnější, tedy fasáda, okna, střecha.

Jste členkou loketského zastupitelstva za TOP 09. Zkuste, prosím, ke každému tématu říci 1 krátkou větu, která vás první napadne:

Dvorana – Jednou z plakátu: Bude-li deštivé počasí, uskuteční se akce školy Děti baví Loket ve Dvoraně.

hrad Loket – Je chloubou našeho města.

Loketské městské lesy – Úspěšná firma, která je ke škole vždy vstřícná.
děti a sport v Lokti – Přestože i škola nabízí pět sportovních zájmových kroužků, je to málo!

vandalismus – Trápí většinu z nás, hlavně ta častá bezmoc by neměla být!

centrální parkoviště – Zpočátku poněkud nedůvěra, nyní jsme za něj rádi.

náměstí – Kašna, lavičky, posezení, příjemná květinová výzdoba… a určitě brzy se nám po něm bude chodit i lépe.

Bydlíte ve Sportovní ulici, jsou nějaké problémy, které vás jako obyvatelku města trápí?
Chodníky, ale ty se brzy začnou opravovat. Centrální parkoviště se rovněž dočká některých úprav, které přispějí
k naší větší spokojenosti. Zamrzí mě občas nepořádek kolem sběrných nádob, ne vždy ale vzniká pouze tím, že jsou nádoby přeplněné…!

Kdy se občané mohou těšit na oblíbenou akci Děti baví Loket?
Připravujeme ji jednou za tři roky, takže snad před koncem příštího školního roku.

Co byste na závěr vzkázala loketským občanům?
Povídejte si často se svými dětmi, usmívejte se, snažte se stále na něco příjemného těšit. Všímejte si a važte si všeho hezkého kolem nás – je toho hodně, jen to občas bereme jako samozřejmost.

Kulturní přehled (9. 5. – 15. 5.) města Lokte

karel_4

Výročí Karla IV. se blíží a ani naše maloměsto nebude stát stranou. Ba naopak:

úterý 10. května se v Městské knihovně uskuteční od 17 hodin vernisáž výstavy novorolské fotografky Veroniky Landa s názvem Běžnodennosti. Úvodní slovo obstará Miluše Dušková a hudební doprovod zajistí duo složené z trumpetisty Jindřicha Havla a akordeonisty Milana Pánka. Výstava potrvá do 25. června.

Ve středu 11. května se koná v tanečním sále ZUŠ Loket opět od 17 hodin interní koncert mladých houslistů ze třídy pana učitele Matúše Vaňugy. Vstup zdarma.

Vedení Loketských městských lesů podalo žalobu na bývalé jednatele, firma chce zaplatit škodu

areál-Farma-Hory

Kauza Loketských městských lesů (LML) míří znovu před soud. „Podali jsme žalobu na náhradu škody způsobenou jednáním bývalých jednatelů. To je vše, co Vám k tomu sdělím,“ uvedl stručně ředitel LML František Kolář. Bývalými jednateli byli Pavel Scheuer (výkonným ředitelem a zároveň jednatelem LML byl od roku 2008 do roku 2012) a Jaroslav Hlavsa. Finanční škoda má souviset s výsledky forenzního auditu z roku 2012. (psali jsme: Audit odhalil zpronevěru v Loketských lesích. Město zvažuje podání trestních oznámení).