Monthly Archives: Leden 2015

V Lokti vystoupí Chinaski, Tři sestry i Věra Špinarová

spinarova

Co čeká historický Loket v roce 2015? V rozhovoru pro Domorodce to prozradil starosta Zdeněk Bednář…

Jaké plánované investice připravujete v Lokti v roce 2015?

Chceme dokončit realizaci chodníku ke hřbitovu a dále k Finským domkům. V jakém rozsahu se nám to podaří, o tom se rozhoduje právě v těchto dnech, kdy se vyřizuje naše žádost o dotaci. Ve stejném duchu postupujeme i v případě řešení území mezi nádražím a železničním přejezdem, kde bychom rádi už v tomto roce vybudovali první etapu z plánovaného parkoviště pro sídliště Mírová a Nádražní ulici.

Pamatujeme také na sídliště ve Sportovní, kde bychom rádi v průběhu roku zrekonstruovali i druhou část chodníku. Vybudování chodníku pro pěší nás čeká také mezi Sportovní a Sokolovskou ulicí a dále ve směru k lokalitě Nad Hájovnou. Cítíme potřebu dokončit řešení problémů spojených s projektemodkanalizování ulic Rooseveltova, Tovární a Revoluční. Ve spolupráci s Karlovarským krajem plánujeme nové přemostění na Svatošských skalách, které by neřešilo jen provoz cyklotrasy. Čeká nás také důležité rozhodnutí, jak dál řešit technické služby města. Za tímto účelem vznikla pracovní skupina, která nyní analyzuje variantu zřídit vlastní technické služby a variantu dlouhodobého pronájmu firmě, vzešlé z výběrového řízení. Pro Loket jde přitom o strategické rozhodnutí. S novou legislativou dochází ke změně v odpadovém hospodářství. Od ledna jsme rozšířili sběrné místo pro kovový odpad – kontejner bude v areálu FK Loket u fotbalového hřiště. Od dubna budou na stanovištích se separovaným odpadem také nádoby na bioodpad.

Provozovatelka lékárny v Lokti končí, radnice jí vypověděla smlouvu

lékárna-loket

Rada města Loket na svém zasedání rozhodla o ukončení nájemní smlouvy s provozovatelkou zdejší lékárny. „Důvodem byla oprávněná kritika občanů na poskytované služby a neplnění závazků, vyplývajících ze smlouvy s městem, a to i přes opakovaná upozornění,“ uvedlo vedení města s tím, že v současné době běží tříměsíční výpovědní lhůta, ve které se bude vedení města snažit získat nového provozovatele lékárny.

Ples ZUŠ už 14. února 2015 ve Slavkově

meks

Základní umělecká škola Horní Slavkov/Loket pořádá společně se Sdružením rodičů a přátel ZUŠ tradiční Ples ZUŠ. Ten se uskuteční již 14. února 2015 od 19:30 hodin v Městském kulturním středisku v Horním Slavkově (na fotografii). Vstupenky jsou v prodeji v ZUŠ Horní Slavkov (paní Čedíková), v ZUŠ Loket (pan Rothbauer) nebo je lze zamluvit na e-mailu sdruzeni.zus@centrum.cz (paní Kárová). Vstupné činí 150 korun.

Mateřská škola v Lokti pořídila pro děti světovou novinku, magické koberce z Česka

magic_box

Hned dvě unikátní skříňky nakoupila pro své malé svěřence Mateřská škola v Lokti. Světová novinka od českých výrobců zvaná Magic box v sobě zahrnuje výkonný počítač s Wi-fi, špičkový projektor s reproduktorem. Pak stačí už jen jedno zapnutí a chytrá skříňka začne přímo na zem promítat strhující interaktivní svět.
„Doposud byla interaktivní výuka praktikována převážně na tabulích ve vertikální poloze, ale Magic box, který ji převádí do horizontální polohy na zem, je absolutní novinkou. Navíc je na rozdíl od napevno přidělaných tabulí mobilní,“ říká Jaroslav Veselý, jednatel firmy PROJEKTMEDIA, která do loketské školky přístroje dodává.