Daily Archives: Listopad 6, 2014

Starostou Lokte zůstává Bednář, Zahradníček bude nově uvolněným místostarostou

starosta_bednar

Starostou města Lokte zůstává Zdeněk Bednář (na fotografii). Na dnešním zasedání na hradě Loket o tom formou tajné volby rozhodli místní zastupitelé. Z 15 přítomných hlasovalo pro Bednáře celkem 13 z nich. „Děkuji za důvěru, kterou jste ve mě vložili. Má práce pro rozvoj města Loket bude i nadále pokračovat,“ sdělil směrem k občanům Bednář, který zároveň uvedl i další důležitou volbu. A to zvolení nástupce místostarosty Rudolfa Flašky.
„S ohledem na rozvoj turismu, kultury a propagace města jsme v užším koaličním kruhu jednali o dvou možnostech. Buď zřídit odbor cestovního ruchu nebo tyto kompetence převést na místostarostu, nově uvolněného. Nakonec jsme se rozhodli pro druhou variantu, o které dnes chceme nechat hlasovat,“ sdělil Bednář. Na tuto variantu už na začátku zasedání reagoval zastupitel Jaroslav Hlavsa. „Mám jednu zásadní výhradu. Celá záležitost o uvolněném místostarostovi nebyla projednána s opozicí, za kterou se mohu považovat. Postrádám vstupní informace. Předpokládal bych, že o tak závažném tématu dostanou potřebné materiály všichni zastupitelé včas, a ne že jste nám sem dnes místostarostovu koncepci dali na papíře těsně před začátkem. Nejsem apriori proti, jen chci mít pro své rozhodnutí relevantní podklady,“ řekl Hlavsa, který chtěl bod č. 4 (určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění) stáhnout z jednání. Nakonec se však na doporučení tajemníka MěÚ v Lokti Jiřího Vávry o bodu hlasovalo.