Úředník pohrozil seniorům v pečovatelském domě v Lokti pokutou. Vadí mu květináče na balkonech či opřená kola

ivan_pajtl

Kuriózní spor se v současnosti odehrává mezi Městským úřadem v Lokti a několika klienty domu s pečovatelskou službou ve Sportovní ulici. Jednomu z úředníků, referentovi z odboru majetku města Josefu Novákovi, totiž začala vadit opřená kola seniorů pod schodištěm, židličky, květináče či malé stolky na balkónech pečovatelského domu. Senioři tím prý ohrožují požární bezpečnost. Novák už rozvěsil po budově také letáky s upozorněním.
„Všechny únikové cesty musí být volné – úniková cesta z bytu je schodiště, které se dá využít jako jediné při požáru, nebo jiné havárii. Proto je nutné, aby na podestách, schodišti a balkonech nebyly ukládány žádné květináče, poličky, skříňky, botníky. Schodiště je úniková cesta pro všechny obyvatele domu a přístupová cesta pro záchranáře,“ uvedl v upozornění Novák.
Seniorům dokonce pohrozil pokutou až do výše 25 tisíc korun, když zásady požární bezpečnosti nebudou dodržovat.
Dva senioři si kvůli tlaku a strachu z pokuty svá kola již schovali. Správce zdejší klubovny v domě seniorů Ivan Pajtl (na fotografii) se však podle svých slov zastrašit nenechá. Právě on je totiž taktéž jeden z těch, jehož jízdní kolo úředníkovi překáží.

kolo_pecov.dum
„Ostatní si svá kola uklidili, ale já se jen tak nedám. Bydlím tu už tři roky a nikdy s tím problém nebyl. Nevím, o co mu jde,“ řekl Pajtl, který si od odborníka nechal vypracovat posudek. Ten potvrzuje, že senioři zásady požární bezpečnosti neporušují.
„Stolečky a židličky na balkonech, židlička na chodbě, ani kolo pod schody nijak neomezují nebo neohrožují případnou evakuaci ani záchranné práce,“ píše bezpečnostní technik Jiří Charvát v protokolu z preventivní kontroly.
Porušili tedy senioři požární řád? „V měsíci září byla provedena periodická preventivní požární prohlídka v objektech radnice, DPS a tělocvičny. Byly shledány drobné nedostatky a požárním kontrolním orgánem byly určeny termíny k jejich odstranění. Na dotaz, zda senioři v DPS nějakým způsobem porušili řád odpovídám, že se jednalo o umístění drobných předmětů na únikových požárních cestách. K dnešnímu dni již byly tyto předměty téměř všechny odstraněny,“ sdělil vedoucí Odboru majetku města Vít Cibuzar.
Ivan Pajtl ovšem navíc tvrdí, že úředník Josef Novák při provádění kontroly klubovny a pořizování fotodokumentace vnikl do objektu neoprávněně. „Správce klubovny jsem já. Mám s městem smlouvu a bez mé přítomnosti by se tu neměl pohybovat,“ uzavřel Pajtl.

KRISTIÁN ŠUJAN

7 Responses to Úředník pohrozil seniorům v pečovatelském domě v Lokti pokutou. Vadí mu květináče na balkonech či opřená kola

 1. soptík napsal:

  Nemohu jinak.
  Pane Šujan, znáte alespoň částečně požárně bezpečnostní předpisy? Pak by jste psal úplně jiný článek.
  Souhlasím s anonymem. Pan Pajtl by si měl uvědomit, že bydlí v domě, který patří Městu Loket a né jemu. Až to bude jeho vlastní dům, a bude ubytovávat osoby, tak se bude divit, jaké předpisy bude muset dodržovat. A už vůbec nebude brojit proti panu Novákovi. Jako pověřená osoba určitě může vstoupit do klubovny kdy se mu bude chtít jít na kontrolu i kdyby to bylo 2x nebo 3x denně a to i bez něho. Ale hlavně, neměl tam náhodou pan Pajtl udělanou svou kancelář??? Jen prosím vás myslete na to, aby se raději nic nestalo a město se nemuselo zodpovídat za nedodržování předpisů a senioři ať si v pohodě užívají spokojené stáří.

 2. L.. napsal:

  1) Proč už zde nejsou komentáře, které zde už předtím byly ? 2) I v panelácích v Karlových Varech nesmí být na chodbách věci až na pantofle.. 3) I pro starší lidi platí pravidla jako pro nás ostatní.. :) A chodba není žádné odkladiště našich věcí. 4) Neobviňujte úředníky, kteří se řídí zákony (I když pro některé lidi nesmyslnými zákony.) že dělají své úkoly podle příkazů. :)

  • Novák Josef napsal:

   Dobrý den,
   děkuji pánovi nebo paní L. za vyjádření k věci, kde mě vlastně podpořil(a).
   K této věci se nevyjadřuji, pouze si myslím, že z praxe je slušné se optat i druhé strany na vyjádření včetně ostatních obyvatel DPS a nedělat mluvčího za ně jak to dělá pan Pajtl.
   Pro mě je především důležitá bezpečnost obyvatel DPS, pochopili to všichni bez problémů.

   • Kristián Šujan napsal:

    Dobrý den,
    pokud vím, tak zde žádné komentáře nebyly, pravděpodobně si slečna L. spletla facebookovou diskusi s touto.

    Co se týká „slušnosti“ ohledně vyjádření druhé strany, panu Novákovi jsem psal 5.10. 2014 14:19 e-mail s prosbou o vyjádření, bohužel bez reakce. Následně mi odpověděl pan Cibuzar. Věřím, že se již celá věc vyřešila a emoce utichly. Pěkný den,

    Kristián Šujan

    • Novák Josef napsal:

     Dobrý den,
     pan Šujan může za mnou klidně přijít osobně nebo zavolat. Nemám bohužel čas se k této věci vyjadřovat. To je prosím vše, s pozdravem pěkného dne – Novák Josef

    • Novák Josef napsal:

     Pozn.: Váš dotaz ze dne 05.10.2014 jsem přenesl na pana Cibuzara s tím, že on Vám za mne odpověděl. Byli jsme takto domluveni, že k této věci se nebudu vyjadřovat.

  • Všímavý OBČAN (anonym) napsal:

   Dlouho jsem se rozhodovala, zda vůbec reagovat na článek (pana) Šujana, týkající se problému umísťování předmětů ve společných prostorách v domě s pečovatelskou službou v Lokti. Reagovat na téma „senioři“ – je v současné době velmi ožehavé téma a nezasvěcený čtenář může z článku dojít k závěru, že seniorům se děje bezpráví.

   Vzhledem k tomu, že jsem se rovněž osobně setkala s popisovaným problémem (křesílka, botníky, kola, …apod. na chodbách) a občas navštěvuji přítelkyni, jednu ze seniorek domu (a shodou okolností jsem si mohla přečíst nejen uváděný leták – oznámení, ale i ostatní zápisy, které byly veřejně přístupné na nástěnce), článek mě „nazdvihnul“ nejen svým nadpisem, ale i obsahem, že si nemohu odpustit napsat svůj názor.

   Z obsahu je zcela zřejmé, že se autor článku vůbec neseznámil s uváděnými dokumenty, ale pouze senzace ho vedla k napsání tohoto článku.

   Bohužel, ať se to někomu líbí či nelíbí, vyjádření dozorových orgánů, resp. v tomto případě pověřeného požárního technika, je pro město Loket rozhodující.

   Požární technik (pověřený Městem Loket) zodpovídá za svoje vyjádření z kontroly, tzn., jsou této osobě známá veškerá data týkající se kontrolovaného objektu, osob žijících v domě apod. a logicky i ukládá nápravná opatření.

   Rovněž lze polemizovat nad vyjádřením uváděného pana Charváta (kterým se autor článku ohání), který oficiálně není pověřen městem Loket k provádění prohlídek, a který nedisponuje příslušnými daty o objektu, a tudíž nemůže poskytnout ani objektivní vyjádření. Ono se totiž snadno vyjadřuje jednotlivci (fyzické osobě) a něco jiného je, se vyjádřit instituci, která zodpovídá za bezpečnost několik desítek seniorů.

   Ano, seniorů je třeba si vážit, ochraňovat je a úředního „šimla“ jako většina z nás zrovna nemiluji, ale není správné obviňovat kteréhokoliv úředníka Městského úřadu Loket, že konal svoji povinnost, snaží se nedostatky z kontroly odstranit a vyvěsil oznámení týkající se nápravných opatření. Jestli se nemýlím, bylo toto uvedeno i v předmětném oznámení – v zápisech z kontroly, tzn., že se jedná o výtah ze zápisu požárního technika, kde byl pouze všeobecný odkaz i na pokuty. Není tudíž pravdou, že úředník hrozil seniorům pokutou.

   Vzhledem k tomu, že je mi trochu známa i osoba pana Pajtla, článek mě spíše připomíná vyřizování si účtů. Tento senior nemůže totiž pochopit, že když někdo z Městského úřadu, resp., pan Novák po něm něco vyžaduje, že je to na základě něčeho, a že to není osobní útok na jeho osobu. Pan Pajtl si musí především uvědomit, že dům neobývá pouze on sám, že tudíž musí mít ohledy i na ostatní obyvatele domu.

   Ohledně popisovaného textu týkající se klubovny lze pouze konstatovat, že pan Pajtl má možná smlouvu na správcování klubovny, ale pochybuji, že osobně převzal jakoukoli hmotnou odpovědnost za svěřený majetek klubovny. Z textu článku však lze dovozovat, že v klubovně se nacházely předměty, které tam nepatřily, a byly kontrolou řešeny. Tak se ptám: Čí byly tyto předměty (města či někoho z obyvatel domů), a jak je možné že se v klubovně vůbec nacházely? Není právě toto „kámen úrazu“ a pravý důvod stěžování?

   Vlastníkem klubovny je i nadále Město Loket, není pravděpodobně možné vždy zajistit účast pana Pajtla. Není mě zřejmé, proč by v těchto případech musel být vždy přítomen správce (jestliže vůči jeho osobě není uplatňována jakákoliv hmotná odpovědnost) a v klubovně by se měl nacházet pouze majetek města. Pak je logické, aby v případě nějaké poruchy a právě i předmětných kontrol, měl přístup i zástupce města. Zcela jistě by tato oblast měla být ve smlouvě ošetřena.

   (poznámka: jen na okraj – že si 2 senioři kola již schovali, nebylo ze strachu, ale pouze z důvodu toho, že pochopili celý smysl kontroly).

   Trochu se jen divím autorovi článku, že si neověřil (i snadno ověřitelná) fakta a přisuzuje např. autorství oznámení někomu jinému, či si nezajistil fakta i druhé strany. Rovněž by bylo vhodné, aby se s problematikou požární bezpečnosti blíže seznámil, než uveřejní takovýto neprofesionální článek vč. pranýřování konkrétního úředníka. Celkově na mě článek působí jako nezdařené a obhroublé dílo (už jen to, že osoby nejsou oslovovány). Doufám, že (pan) Šujan ve své práci jako zastupitel města, bude zodpovědnější, než jako autor tohoto článku.

   Vzhledem k tomu, že rovněž mám už svůj věk a pomaleji se pohybuji, zcela se ztotožňuji s příspěvkem jiného čtenáře k tomuto problému s tím, aby na společných prostranstvích nebyly žádné překážky či odložené věci.

   Možná by pan Pajtl (který je nyní ještě fyzicky zdatný) v případě požáru svůj byt opustil včas, ale co ostatní senioři z vyšších pater?

   Přeji hodně sil p. Novákovi a doufám, že u vedení města nalezne odpovídající podporu.

   Omlouvám se, ale napsat jsem to musela.
   Občan města, kterému nejsou lhostejné tyto věci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Comment Spam Protection by WP-SpamFree