„Zastupitelstvo je jako chalupa. Bez svěžího vzduchu začne páchnout zatuchlinou,“ říká Michal Holan, kandidát ČSSD Rotava

michal_holan

Jmenuje se Michal Holan a celý život žije v Rotavě na Sokolovsku. Je mu 23 let a vystudoval bakalářský studijní program Politologie a mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově. Nyní studuje magisterské obory Mezinárodní vztahy na Karlově univerzitě v Praze a Mezinárodní vztahy a energetickou bezpečnost na Masarykově univerzitě v Brně. Vedle svých studijních povinností absolvoval Bc. Michal Holan také osmiměsíční parlamentní stáž v Senátu Parlamentu České republiky u senátora Mgr. Miroslava Nenutila. V březnu minulého roku se také spolupodílel na založení místní organizace ČSSD v Rotavě, jíž je místopředsedou. Nadcházející komunální volby, které proběhnou v říjnu, považuje za stěžejní pro fungování města v příštích čtyřech letech. Jako nezávislý pozorovatel politického dění v Rotavě s ním udělám rozhovor.

Bc. Kristián Šujan, novinář a student magisterského oboru Český jazyk-společenské vědy na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Co Vás vedlo vstoupit v tak mladém věku do politické strany? Přeci jenom mezi mladými lidmi mají politické strany špatnou konotaci.

Již delší dobu se ve mně rodila myšlenka zapojení se do komunální politiky, ale nechtěl jsem vstupovat do některého ze subjektů, které již v Rotavě existovaly. Politická kultura v Rotavě byla dle mého názoru nedostatečná, jelikož zde až do března 2013, kdy jsme založili místní organizaci ČSSD, opakovaně ve volbách kandidovaly pouze KSČM, ODS, Nezávislí a Sdružení zahrádkářů, což je na město s téměř 3500 obyvateli velmi málo. A ano, musím souhlasit, že politické strany a politici nemají v České republice tu nejlepší pověst, ale na druhé straně je nutné si přiznat, že pokud člověk není spokojený s chodem věcí veřejných a chce to změnit, musí buď nějaké politické uskupení založit, nebo do dříve vzniklého vstoupit. Nám se vlastně povedlo obojí, jelikož jsme v našem městě založili místní organizaci již zaběhlé politické strany. Abych se ale vrátil k jádru vaší otázky, ke vstupu do politické strany mne vedla má nespokojenost s prací místního zastupitelstva, které mnohdy více řešilo a řeší osobní antipatie jednotlivých zastupitelů než skutečné otázky chodu města.

Můžete alespoň nastínit Vaše stěžejní cíle, které se budete snažit prosazovat? Pokud se tedy dostanete do zastupitelstva?

Náš hlavní cíl jsem již lehce nastínil v předchozí odpovědi. Je jím zefektivnění práce městského zastupitelstva tak, aby se otázky rozvoje města a zkvalitnění života místních lidí dostaly do popředí a osobní nevraživost odsunula na druhou kolej. Byl bych velice rád, kdyby se nám toto podařilo, jelikož město Rotava se již delší dobu nikam neposunulo. Již delší dobu se nejen město Rotava, ale i celý Karlovarský kraj potýká s odlivem mladých lidí, kteří odcházejí do větších měst za prací. A ačkoliv chápu, že boj s tímto trendem v mnohém připomíná boj s větrnými mlýny, úplná ignorace tohoto problému, kterou se vyznačuje práce nynějšího městského zastupitelstva v Rotavě, mi přijde jako ta nejhorší varianta popasování se s tímto problémem. Pokud se mně nebo někomu z našich kandidátů podaří získat mandát v nacházejících komunálních volbách, budeme usilovat o vytvoření příjemnějšího podnikatelského zázemí v našem městě, a to nabídnutím výhodných investičních podmínek a aktivní spoluprací s místními zaměstnavateli. Vzorů, ze kterých můžeme čerpat, je v našem okolí několik. Například město Kraslice dle mého názoru velice dobře využívá své příhraniční polohy a v minulých letech tam za výhodných investičních podmínek vyrostla fabrika na výrobu okenních rolet.

Další věcí, kterou bychom rádi zlepšili, je kulturní vyžití v našem městě. Jako místní organizace ČSSD v Rotavě jsme se spolupodíleli na pořádání několika kulturních spolu s městem a musím uznat, že nejsme spokojeni s množstvím ani kvalitou kulturních akcí, ať již pro děti nebo dospělé. Tento nedostatek bychom také rádi napravili, bude-li nám to umožněno.
Jako další náš stěžejní cíl bych rád uvedl zvýšení transparentnosti chodu města a přiblížení města občanům. Tohoto cíle bychom rádi dosáhli uveřejňováním uzavřených smluv na Portálu veřejné správy a zavedením bezplatného SMS informačního systému pro občany města Rotavy.

Při pohledu na Vaši kandidátní listinu je patrné, že jste pro své záměry sehnali dostatek poměrně mladých lidí. Myslíte si, že je to výhoda nebo nedostatek?

Za sebe musím říci, že to vnímám jako výhodu. Na naší kandidátní listině jsou lidé, kteří zde koupili, staví či již postavili dům, založili rodiny a mají zájem v Rotavě zůstat. A takovým lidem není a ani nemůže být lhostejná situace ve městě a jeho budoucnost. Jsem rád, že se nám podařilo získat tyto kandidáty.

Do voleb zbývá měsíc, jak vypadá předvolební boj v Rotavě?

Za sebe musím uznat, že jsem rád, že zatím nedochází k žádné očerňující kampani, během které by jedna strana „házela špínu“ na druhou. Takto negativní kampani se chceme zcela jistě vyhnout i my. Upozorňování na nedostatky v práci dosavadního zastupitelstva si ale odpustit nemůžeme. Nechceme však a ani nebudeme do naší kampaně vnášet nějaké osobní antipatie. Naší velkou výhodou je, že do voleb jdeme s takzvaně čistým štítem. Naprostá většina z nás v zastupitelstvu ještě neseděla, a tak si s sebou neneseme žádné nedořešené osobní spory, které by nás v případné práci zastupitele omezovaly. Za určitou formu předvolební kampaně ze strany nynějšího vedení města se ale určitě dá považovat znovuotevření lékárny, oprava místních komunikací či bleskurychlá oprava autobusových zastávek. Načasování těchto akcí mi ale přijde až úsměvné a věřím tomu, že voliči nejsou krátkozrací a vidí, že to, co se nestihlo během posledních tří let, se najednou dá zvládnout během tří měsíců před volbami. Naše kampaň se bude vyznačovat spíše naší sebeprezentací a bude obsahovat předvolební mítink, kde se budeme snažit občanům přiblížit náš volební program. Jsem velmi rád, že se nám během necelého roku a půl podařilo získat i podporu v nejvyšších patrech politiky, a to jak v Senátu, tak i v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Doufám, že se nám podaří získat zastoupení v novém zastupitelstvu města, jelikož zastupitelstvo je jako chalupa. Pokud se do něj nepustí svěží vzduch, začne páchnout zatuchlinou.

Více informací na:
www.cssdrotava.wz.cz
https://www.facebook.com/CSSDRotava

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Comment Spam Protection by WP-SpamFree