V Sadově kandiduje starosta se svými syny, komunisté a mladí Domorodci.cz

šimon_dvorak

DOMORODCI.CZ, Komunistická strana Čech a Moravy a Sdružení nezávislých kandidátů 1. Tato trojce politických uskupení se utká o zastupitelská křesla v Sadově na Karlovarsku v podzimních komunálních volbách. Při pohledu na kandidátky je jasné, že půjde o zajímavý souboj. Obhájit post starosty chce Eduard Frisch ze Sdružení nezávislých kandidátů 1, které má na kandidátce zapsány rovněž starostovy syny, Davida Frische a Marka Frische. Kromě nich a KSČM se o zastupitelské posty utkají také DOMORODCI.CZ v čele se Šimonem Dvořákem (na fotografii) – uskupení mladých studentů a obyvatel ze Sadova, Boru a Lesova. Kompletní kandidátní listiny si můžete prohlédnout v následujícím příspěvku:

DOMORODCI.CZ

 1. Dvořák Šimon Bc. 24, student Sadov
 2. Zábojníková Petra Mgr. 29, pedagog Sadov
 3. Kočandrlová Nikola Mgr. 27, právní koncipient Sadov
 4. Varga Zdeněk Bc. 24, student Sadov
 5. Grossmannová Jana 22, student Bor
 6. Krejnická Michaela Ing. 26, marketingový specialista Lesov
 7. Zábojník Martin 35, stavbyvedoucí Sadov
 8. Marešová Renata Bc. 23, asistent pedagoga Sadov

Komunistická strana Čech a Moravy

 1. Korbel Jiří 58, strojírenský technolog Lesov
 2. Levko Pavel 24, kuchař Sadov
 3. Levko Laci 60, konstruktér elektro Sadov

Sdružení nezávislých kandidátů 1

 1. Frisch Eduard 51, starosta Sadov
 2. Ludvík Ladislav 46, místostarosta Sadov
 3. Frisch Marek Bc. 29, státní zaměstnanec Sadov
 4. Oliva Daniel 32, projektant elektro Lesov
 5. Frisch David 23, pracovník expedice Sadov
 6. Drda Pavel 68, důchodce Lesov
 7. Hrubá Simona 40, administrativní pracovnice Stráň
 8. Koch Radek 49, opravář výtahů Sadov
 9. Kolaci Robert 47, podnikatel Sadov

12 Responses to V Sadově kandiduje starosta se svými syny, komunisté a mladí Domorodci.cz

 1. Laci LEVKO napsal:

  O volbách a plakátech
  Letošní volby do zastupitelstva Karlovarského kraje a do Senátu byly pro občany Sadova zajímavé z několika důvodů. Hlavně proto, že ve volbách do kraje byli na předních místech kandidátky nezávislých tři zastupitelé obce Sadov. Starosta na prvním místě, místostarosta na místě čtvrtém a syn starosty na místě desátém. A další dva občané na konci kandidátní listiny. Dále pak starosta obce kandidoval za nezávislé do Senátu.
  Ale zajímavé a neobvyklé byly ještě z dalšího důvodu. To proto, že v naší obci došlo poprvé k systematickému a cílenému strhávání volebních plakátů jiných volebních stran, hlavně KSČM. Ne, že by se v minulosti toto „demokratické“ konání v Sadově nepraktikovalo, například při posledních parlamentních volbách. U volebních plakátů KSČM běžné, ale je znám i případ, kdy starosta obce strhnul plakát s úsměvným textem“Více hlav, víc rozumu, při pivě a při rumu“, který zval občany do hostince v Kulturním domě. Toho hostinského totiž neměl rád.
  Jenže letos to strhávání bylo důsledné, prováděné každý pracovní den, dva týdny. Některé stržené plakáty byly uloženy před bývalou požární zbrojnicí do popelnice na komunální odpad. To už byl signál, kdo by tuto činnost mohl vykonávat. Ale chyběly důkazy.
  Jako v mnoha případech lidského konání, přispěla k dalšímu potvrzení podezření náhoda a také roztržitost pisatele, který ráno tuze pospíchal. Jak by ne, bylo třeba se vypravit do práce, ale také ještě vyvěsit nové plakáty za ty včera stržené. Večer jsem to vyvěsit nechtěl, neboť v noci je vhodná příležitost…, takže ráno. Pět plakátů na tři místa, to chvíli trvá. Musím si pospíšit. A tak se stalo, že jsem odešel za svým úkolem, ovšem bez brýlí v tašce, které ve svém zaměstnání musím používat. Plakáty jsem v chladném ránu jako obvykle na vývěsní tabule upevnil a spokojeně odjel před šestou hodinou do práce v Ostrově. Po příchodu na pracoviště jsem ihned zjistil, co se mi přihodilo. Nebylo jiného řešení, než se vrátit domů pro brýle. Bude to rychlé, v šest dvacet mi jede z náměstí v Ostrově autobus a v sedm deset pojedu zpět s brýlemi. Nebyla to marná cesta i z jiného důvodu. Na zastávce autobusu jsem se setkal s pracovnicí Obecního úřadu v Sadově, cestou jsme si povídali o dění na OÚ. Prováděli tam totiž stavební práce v přízemí, řemeslníci odstraňovali vlhkost ze zdiva a podlah. Přitom jsem si vzpomněl, že před lety se stará budova úřadu důkladně zateplovala. A teď řeší vlhkost. Nemělo to být naopak? Asi ne, vždyť starosta je vystudovaný stavař, ten ví, jak se to správně má dělat.
  Po příjezdu do Sadova jsem ihned zaregistroval chybějící plakát na vývěsní tabuli, ale také jsem viděl, že u čekárny chybí odpadkový koš. Dobře, pracovníci obce se činí, pracují hned od rána, odvezli koš k vyprázdnění. Ale, chybí plakát, chybí koš, že by… Na další vývěsní tabuli taktéž bez plakátu. Chci mít jistotu, půjdu se podívat na třetí vývěsní tabuli. Samozřejmě, tři plakáty strženy. Takže plakáty na tabulích vydržely necelou hodinu. Ale pořád chybí důkazy.
  Odpoledne jsem si u vývěsních tabulí obhlédl možnosti skrytého pozorování strhávačů plakátů a usoudil jsem, že nejlepší pozorovací místo je na schodech u kapličky, kryté hustými keři. Večer jsem vyvěsil nové plakáty. V pátek ráno 23.9.2016 jsem jako obvykle odešel z domu, ovšem vybaven teplým oblečením a fotoaparátem. Zamířil jsem k tabulím zkontrolovat neporušenost plakátů a poté jsem zaujal místo na schodech u kapličky. Dlouho se nic nedělo, ale v šest dvacet jsem se dočkal. V dálce se objevila obrysová světla známého malého nákladního automobilu. Připravil jsem si fotoaparát. Auto jelo pomalu, u tabule zastavilo. Rychle jsem vystoupil z úkrytu a pospíchal k autu. Spolujezdec řidiče svižně vyskočil z auta a jedním šmahem strhnul plakáty. Měl to dobře natrénované. Tak jsem jeho výkon vyfotil. Záblesk fotoaparátu oba aktéry vyděsil, strhávač se vrátil do auta a oba překvapeně civěli. Poté jsem je hezky pozdravil a otázal jsem se, jestli tuto činnost vykonávají ze své vůle, nebo jim to bylo nařízeno. Odpověděli mi, že to není z jejich rozhodnutí. Tak jsem je požádal, aby pozdravovali pana starostu a vyřídili mu, že podám oznámení na policii a také oznámím událost na OV KSČM v Karlových Varech. Udělal jsem si ještě dva záběry jejich vyděšených obličejů i auta a odešel domů, abych napsal zprávu o události na okresní výbor.
  Jsou to dobří podřízení, ti strhávači plakátů. Ihned o události informovali starostu. Než jsem o ranní příhodě stačil podat zprávu, starosta konal. Samozřejmě tvrdil, cituji: „Jednalo se o vlastní aktivitu našeho obecního pracovníka.“ Když později dostal oficiální sdělení z okresního výboru, kde mimo jiné bylo uvedeno, že o události informují naše centrum v Praze a také poskytují informaci médiím, uskutečnil starosta ještě několik telefonátů se stranickými orgány, kdy se od akce distancoval, avšak připustil, že ke strhávání plakátů dal pokyn, ale jen z dřevěné čekárny na zastávce autobusů. Pro úplnost podotýkám, že tam jsme nikdy žádné plakáty nevyvěsili.
  Když jsem se odpoledne vrátil z práce, ptal se mě můj dvacetiletý syn, cože jsem to v sedm ráno dělal doma, přece jsem měl být v práci. Nechtěně jsem mu musel říci, co jsem řešil. Odpověděl mi, že je to od starosty hloupé, pro pár hlasů ze Sadova si takhle zkazit začátek politické kariéry. Syn je ještě mladý, zatím neví, co je to lidská nenávist, která dovede zatemnit mozek.
  Po poradě stranických orgánů jsme v záležitosti další, dříve vyslovené úmysly neprovedli. V rozjeté stranické předvolební kampani jsme se nechtěli dále zabývat hloupým politickým jednáním prosťáčka, který si nedovede uvědomit možné následky svého konání. Nejsme strana, která se potápí, nemáme zapotřebí se chytat kdejakého stébla, které plave na politické hladině.
  Po této události už v Sadově k žádnému dalšímu stržení plakátů KSČM nedošlo. V této souvislosti si kladu otázku. Kdopak nám to, třeba za posledních deset let, strhával plakáty v obci?

 2. Laci LEVKO napsal:

  Po třech týdnech jsem si konečně mohl přečíst zveřejněný zápis z OZ, které se konalo 21.12.2015. Při čtení konce zápisu jsem z obsahu a formulace sdělení měl pocit arogance, neomylnosti a jediné pravdy.
  Pokud pan starosta uvádí, že není povinen nikomu podávat zprávu o činnosti komisí, tak zřejmě má pravdu. Neboť tuto povinnost mají předsedové komisí a výborů, ostatně i proto mají vyšší odměnu za práci v zastupitelstvu. V zápalu svého sdělení totiž zapomněl, že existuje zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Takže informace o činnosti výborů a komisí může požadovat nejen zastupitel, ale i každý občan obce. To, že pan starosta tak tvrdošíjně odmítá zprostředkovat podání informací o činnosti výborů a komisí ve mně vyvolává dojem, že uvedené orgány nevykazují žádnou činnost a proto není o čem hovořit. Poněkud teatrálně na mě působí pozvání dvou pracovnic obecního úřadu v záležitosti pořádání obecního plesu a jeho financování. Škoda, že se nikdo z přítomných nezeptal, když slyšeli, že financování akce je jedině ze soukromých zdrojů pořadatele, jak je hrazen pronájem prostor kulturního domu a úhrada spotřebovaných energií. A také se mohli zeptat, jestli pořadatel vystupuje jako živnostník, nebo je členem nějakého pořádajícího spolku. K ujišťování, že matrikářka nesmí sdělovat data narození občanů ani starostovi jenom tolik, že si znění předpisu každý vykládá, jak se mu to hodí. Stačí se podívat na tiskoviny z okolních obcí regionu.
  Nedbají na příslušné nařízení a informaci o výročí svých občanů tam otiskují. Doposud jsem nikde nečetl, že by za to byl někdo potrestán.
  Po zvolení dvou mladých a vzdělaných žen, jedna dokonce v právnickém oboru, jsem očekával, že po ročním působení v zastupitelstvu a prostudování příslušných zákonů a předpisů budou „štikami ve stojatých vodách zastupitelstva“ a budou věcně argumentovat proti případnému svéráznému výkladu zákonů a předpisů. O jejich možném podivném chápání se hovořilo i v místním hostinci v souvislosti se zasedáním OZ 26.8.2015, kde byla schvalována odměna 25 tisíc korun pro starostu obce. Pro vyplacení odměny zvedl ruku i starostovo syn. Ze zápisu nevyplývá, jestli před hlasováním upozornil na možný střet zájmů podle §83 odstavec 2 zákona o obecním zřízení. Jsem zvědav, jak by nastalou situaci zastupitelé řešili, kdyby se i starostovo syn zdržel hlasování, když z přítomných šesti zastupitelů se dva hlasování zdrželi a souhlasili by pouze tři zastupitelé.

  • pravdomluvná napsal:

   Proč se pisatel kritik nezúčastní jednání zastupitelstva, když má tolik výhrad k tomu projednávání. Mohl by svoje moudra říci hned na místě. Chtěla bych slyšet, jak by mluvil. Ono se to dobře kritizuje, když má čas si svoje názory promyslet a třeba se podívat do zákonů. Jak by se mu líbilo, kdyby někdo kritizoval jeho dva syny.

   • Pamětník Karel napsal:

    Dobře si pamatuju období kolem roku 2000, kdy soudruh Levko byl pravidelným návštěvníkem na schůzích zastupitelů. Taky se často stávalo, že tam byl jako jediný občan z obce. A taktéž později měl na zasedáních jako divák lepší účast, než někteří zvolení zastupitelé. Pravdou je , že teď na schůze nechodí, ale zapojuje se do této diskuze z domova.

    • Jarmila napsal:

     Vážený pane Karle, pan Levko opravdu byl a je komunista. Nikomu ale nikdy neublížil a své funkce zastával vždy poctivě. Nechci se zde zastávat komunismu, to určitě ne, ale pouze pana Levka. Je to frajer protože u nich zůstal.

  • Jarmila napsal:

   Pan Levko nás přesvědčuje jen o našem chybném rozhodnutí, dát hlas někomu takovému jako je Frisch, nebudeme ani psát pan, natož starosta. Blíží se volby a my jen doufáme, že starostou obce bude konečně zvolen nearogantní a slušný člověk, který si nebude myslet , že si může dělat co chce a jediná pravda je ta jeho. Navíc bude svou práci za naše peníze dělat tak jak se má, a nebude jen přehazovat tu svou na ostatní zastupitele. Pane Levko, moc Vám fandíme, bát se není třeba. Myslíme, že ani balon nebo výstavba něčeho klíčového v Sadově nebo okolí těsně před volbami neovlivní rozum a my budeme konečně svobodně žít. Té najmuté paní nebo slečně děkujeme za komentář, moc nás pobavil. Na trochu dřeva a jeho dovoz ještě máme. Na závěr jen dodám, a to sama za sebe…. štiky kterým byla sebrána voda toho moc nezmohou.Přejeme jednomu místnímu udavači dostatek psacích a dopisních potřeb, a Vám pane Levko hodně zdraví.

 3. Antijájáček napsal:

  Po vyslechnutí dnešních proslovů p.Frische a jeho chování na zastupitelstvu, doufám, že konečně i ostatním občanům naší obce došlo kdo ,,nás zastupuje“. To snad ani není pravda. Je smutné vidět tu aroganci a slyšet lži. Je to hanba nás všech, že něco takového dopustíme.

  • Laci LEVKO napsal:

   Na uvedeném jednání zastupitelstva jsem nebyl, ale výše uvedené poznatky v neúplných informacích od zúčastněných občanů, toto potvrzují.
   Po přečtení zápisu ze zasedání OZ v Sadově se domnívám, že hlavním důvodem k odvolání z kontrolního výboru a z kulturní komise nebyly důvody uvedené v zápise, tj. údajně hlučné rodinné oslavy, nedostatky při organizaci dětského dne, ale přílišná aktivita mladých členek a zkušeného dlouholetého člena OZ, nyní pracujícího v kontrolním výboru. Argumentace, že členky kontrolního výboru musí jít příkladem v dodržování místních vyhlášek, je obecně správná, ale nezakládá důvod k odvolání z kontrolního výboru. Pokud porušili vyhlášku OZV č. 1/2010, měly být řešeny komisí veřejného pořádku nebo přestupkovou komisí. Kontrolní výbor má směřovat svoji aktivitu směrem k činnosti Obecního úřadu, což také činil, a ne být spojován s porušováním Obecně závazné vyhlášky.
   Ze zápisu vyplynulo, že novým předsedou kontrolního výboru byl zvolen pan Oliva, což nebývá v praxi příliš obvyklé, neboť nepsaná demokratická zásada je, že kontrolní výbor obvykle tvoří zastupitelé opozice.
   V otázce nové kulturní komise bylo vysloveno, že její složení bude stanoveno do konce týdne, tj. do 16.11.2015, ale doposud nebylo na stránkách obce složení zveřejněno. Rozumím tomu tak, že je jednoduché v afektu rozbít něco, co funguje, ale je těžké vytvořit funkční náhradu, zvláště v nynější době a ve specifické obci Sadov.

 4. Laci LEVKO napsal:

  Sděluji, že jsem tento překvapivý anonymní příspěvek vzal na vědomí.

 5. Laci LEVKO napsal:

  Jsem zklamán neúčastí občanů z Boru na kandidátkách do letošních voleb. Mít pouze dva zástupce, jednoho ze Stráně a jednu studentku z Boru je nejhorší zastoupení borských na kandidátkách od roku 1990. Pamatujeme časy, kdy měli samostatnou kandidátku nebo se přidali v hojné míře k sadovským kandidátkám, např. v roce 2006. Dnes tomu rozumím tak, že je dění v obci nezajímá a ani se nechtějí podílet na řízení obce. V této souvislosti vzpomínám na rok 1992, kdy v Boru někteří hlasití občané vyvíjeli aktivity za odtržení Boru od Sadova. Když diskuse o tomto dospěla do okamžiku, kdy se kladla otázka, kdo by chtěl být zastupitelem nebo starostou v samostatném Boru, nikdo se k tomu nehlásil.

  • Občané Sadova napsal:

   Vážený pane Levko, moc jsme rádi, že v naší obci je někdo takový jako jste Vy. Člověk který se snaží pro obec něco udělat. Jsme přesvědčeni, že v případě Vašeho zvolení starostou obce bude funkci vykonávat člověk který se nechce jen obohatit, zastává a upřednostňuje požadavky místních občanů, není arogantní a hlavně hlupák. Přejeme Vám hodně zdraví a síly do dalších let.

   Občané Sadova

  • Jarmila napsal:

   Ve složení členů komisí naší obce mi chybí již jen kačer Donald a medvídek PÚ. Vymazat všechna jména kromě učitelek ze školy tak bude vše v pořádku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Comment Spam Protection by WP-SpamFree