Daily Archives: Květen 20, 2014

„Z výsledků i mojí práce bude naše město prosperovat napořád,“ říká Jaroslav Hlavsa

jaroslav_hlavsa_jednani

Kristián Šujan požádal zastupitele a odvolaného ředitele Loketských městských lesů Jaroslava Hlavsu o reakci na článek Na odměnách se v Lesích rozdalo 6,7 miliónuZde je jeho odpověď:

Ani po opakovaném přečtení příspěvku, na který jsem byl požádán o zareagování, jsem nepochopil jeho obsah. Přesto cítím žaludeční nevolnost – asi jsem bral moc? Nebudu se zabývat dešifrováním uváděných součtů a odpovím (jsa dotazován) pouze za sebe. Způsob odměňování jsem ostatně nikdy netajil.
Firmu LML jsem zakládal doslova s tužkou a papírem v dubnu r 1992. Bylo mi svěřeno cca 2300 ha lesa k jeho dohledání, prokázání nároku města, převzetí od LČR a zahájení hospodářské činnosti. Již v té době mi byl, vedle měsíčního platu, stanoven nárok na „odměnu“ ve výši 8% z hospodářského výsledku – respektive z odvodu městu. V prvních letech společnost hospodařila s rozpočtem 2-3 miliony Kč a hospodářský výsledek – odměna, se blížily nule.
Přeskočím vývoj.