Monthly Archives: Září 2013

Goethovského putování se zúčastnilo 92 nadšenců

wanderung

Na fotografii vidíte část početné skupiny 4. ročníku Goethovského putování s přáteli z německého partnerského města Illertissenu, která se v sobotu 24. srpna 2013 vypravila do okolí Lokte, konkrétně k rozhledně Krudum. „Patří se na tomto místě poděkovat řediteli a zaměstnancům Loketských lesů a Sboru dobrovolných hasičů Loket, kteří bezchybně zabezpečili konání celé akce, panu Václavu Neudertovi a paní Marcele Hejnové za dobré pochutiny, které obohatily občerstvení a také vám všem, kteří jste s námi putovali a přispěli dobrou náladou ke zdaru výpravy. Těšíme se s vámi na viděnou při 5. jubilejním putování 23. srpna 2014,“ sdělila předsedkyně Komise pro partnerství měst Mgr. Jana Motlíková.

Vyšla Antologie literatury pro státní závěrečnou zkoušku z českého jazyka od Kristiána Šujana

antologie

antologie_obalkaUnikátní příručka pro státní závěrečnou zkoušku z českého jazyka vyšla dnes večer za podpory webu Domorodci.cz. Antologii české literatury sepsal student Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Kristián Šujan. „Chtěl bych ji věnovat svým spolužákům a vůbec všem studentům českého jazyka, kteří, mnohdy i o prázdninách, pilně studují na státní závěrečné zkoušky,“ řekl Šujan s tím, že celou knihu už zveřejnil také na internetu. „Každý si ji může zdarma stáhnout na webových stránkách webu Domorodci.cz,“ dodal Šujan. Velkolepý křest knihy proběhl již před několika týdny v restauračním zařízení Tipka v Ústí nad Labem (viz foto).