„O tom, že forenzní audit bude probíhat a probíhá, jsem nebyla vůbec informována,“ říká statutární auditorka LML Jitka Náhlovská

Vyjádření statutární auditorky Loketských městských lesů Jitky Náhlovské

Byla jsem požádána ředitelem a jednatelem společnosti Loketské městské lesy, společnost s ručením omezeným, panem Jaroslavem Hlavsou, abych se, jako nezávislý statutární auditor této společnosti, vyjádřila ke zprávě z forenzního auditu.

Forenzní audit byl zahájen a probíhal v době, kdy jsem pracovala ve společnosti na ověřování účetní závěrky za účetní období 2011. Nedošlo k tomu, abych se seznámila s některým účastníkem skupiny provádějícím forenzní audit. Domnívám se, že o toto setkání nebyl ani zájem, protože o tom, že forenzní audit bude probíhat a probíhá, jsem nebyla vůbec informována.

Ve zprávě z forenzního auditu byla hrubým způsobem napadena pracovnice spravující pokladnu. Ani skutečnost, že neexistuje řádný účetní doklad o zpronevěře hotovosti touto pracovnicí a že dalším zkoumáním za několik let bylo prokázáno, že pokladna, kterou spravovala, nevykazovala nikdy žádné rozdíly, nestačila kontrolní skupině jako důkaz, že osoby, které doklad nazvaný Vyúčtování, podepsaly, by měly za něj také nést odpovědnost.

Byla jsem dlouholetým auditorem této společnosti a prověření vnitřního kontrolního systému je samozřejmým postupem, kterým si auditor ověřuje stupeň rizika, s jakým musí při auditu počítat. Znám tedy, jak byl vnitřní kontrolní systém v této společnosti nastaven a jak skutečně fungoval. Vylučuji proto možnost, že by účetní doklady byly ověřovány jinými osobami, než osobami oprávněnými. Všechny účetní doklady obsahovaly předepsané náležitosti, jak se uvádí i ve zprávě z forenzního auditu, a tuto skutečnost je nutno posuzovat v kontextu se specifickými zvláštnostmi té které činnosti.

Občané města Lokte by měli být informování, že forenzní audit prováděla společnost, která se prezentuje, jako auditorská firma, ačkoliv nemá auditorské oprávnění a není zapsána v seznamu auditorských společností. Je pravdou, že forenzní audit může provádět kdokoliv, avšak neměl by se vydávat za auditora, když nevykonal auditorské zkoušky, nemá tedy ani auditorské oprávnění a není zapsán v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů České republiky.

Domnívám se, že daleko prospěšnější pro Loketské městské lesy a Město Loket by bylo, kdyby se představitelé obou institucí sešli, sporné otázky si vzájemně přednesli a našli společné řešení. Bylo by to ku prospěchu věci a obě instituce by ušetřily ty statisíce, které je celá záležitost už stála. Problém je ale v tom, že k hledání společného řešení je třeba, aby na obou stranách byla k tomu vůle.

Na závěr bych ráda informovala všechny, kdo na mou zprávu čekají, že auditorské ověření účetní závěrky za rok 2011 jsem uzavřela výrokem bez výhrad. Jen jsem připojila za výrokem poznámku, že se obávám, aby v důsledku personálních změn, které většinou proběhly po datu účetní závěrky, nebyla narušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky Loketské městské lesy, s.r.o. Řešení nastalé situace bude v současné době problematické. Dosud Loketské městské lesy dosahovaly vynikajících výsledků v porovnání s ostatními lesnickými společnostmi. Bylo tomu tak zásluhou skutečných odborníků – znalce lesního hospodářství Ing. Scheuera – lesáka tělem i duší, manažerky – členky dozorčí rady – ing. Krejzlíkové, současného ředitele pana Jaroslava Hlavsy a dalších obětavých pracovníků, kteří pro tuto firmu žili. Nejlepší odborníci, znalci lesního hospodářství, manažeři a ekonomové byli propuštěni a lepší odborníci zatím nejsou.

Na základě zjištění forenzního auditu nemám důvod na svém závěru formulovaném v auditorské zprávě o ověření účetní závěrky za rok 2011 cokoliv měnit.

Ing. Jitka Náhlovská, Ph.D.

One Response to „O tom, že forenzní audit bude probíhat a probíhá, jsem nebyla vůbec informována,“ říká statutární auditorka LML Jitka Náhlovská

 1. Kalianko napsal:

  Jsem přesvědčen, že by bylo dobré odpovědět na někoik otázek:
  Kdo navrhnul tuto auditorskou(neauditorskou) společnost?
  Jak se dospělo k částce 400 000,-Kč?
  Byla výplata částky něčím podmíněná?
  Jestli se prokáže, že tento audit je zmetek, může město Loket požadovat navrácení peněz, nebo aspoň části?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Comment Spam Protection by WP-SpamFree