„Jsem zděšen a znechucen děním v Lokti,“ píše v prohlášení jednatel LML Jaroslav Hlavsa

jaroslav_hlavsa_jednani

PROHLÁŠENÍ JEDNATELE LML A BÝVALÉHO STAROSTY LOKTE JAROSLAVA HLAVSY

V průběhu letošního roku jsem zamýšlel uskutečnit – oslavy 20. výročí založení společnosti Loketské městské lesy. Chtěl jsem tak učinit veřejně se spoluobčany, Lokeťany, neboť jsou to konec konců jejich majetky. Mám stále za to, že je „co“ připomínat. Společnost odvedla a odvádí městu řadu těžko ocenitelných služeb, pravidelně zvyšuje výnosy z hospodaření a má slušný růstový potenciál. Namísto oslav však čelíme obviněním a pomluvám, které se z původně hospodské hantýrky (oni si tam mlaskají) překabátily do rádoby sofistikovaných výroků, přičemž obsah těchto sdělení zůstal prakticky stejný. Namísto smysluplné práce na dalším rozvoji společnosti budeme v dalších měsících zaneprázdněni vyřizováním, namnoze absurdních, podnětů k trestním oznámením. Inu, i to je úděl jednatele v komunální společnosti. Jsem za to placen, tedy k věci:

„Forenzní audit“, aneb „zděšení na vsi“

Námitka první – strohá fakta o „auditorské“ společnosti:
Společnost Sofogroup, která prováděla v Loketských lesích tak zvaný forenzní audit má v obchodním rejstříku uveden předmět podnikání: „Výroba, instalace, opravy elektrických strojů, přístrojů a telekomunikačních zařízení“. Dále pak „služby“ neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Společnost byla prezentována jako auditorská firma, ačkoli nemá auditorské oprávnění a není zapsána v seznamu auditorských společností. Je pravdou, že „forenzní audit“ může provádět kdokoli, neměl by se však vydávat za auditora, neboť nevykonal auditorské zkoušky, nemá auditorské oprávnění a není zapsán v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR.

Námitka druhá – profesní.
Auditního přezkumu hospodaření lesní společnosti se nezúčastnil jediný lesní odborník! Nikdo z týmu kontrolórů se neorientuje v základních lesnických pojmech a postupech. Neví co je to „Lesní hospodářský plán“, „Lesní hospodářská evidence“. Auditoři nás zcela chybně řadí mezi „těžařské společnosti“, což nejsme. Byli jsme založeni za účelem pěstování lesa. Auditoři naprosto tápou v otázkách sortimentace dřevní hmoty, nerozumí specifikům trhu a obchodu se dřevem. Přesto vydávají nekompromisní verdikty.

Námitka třetí – standardy.
Loketské lesy mají zavedený, certifikovaný systém výrobních postupů – PEFC COC, který používá drtivá většina lesních společností v ČR. Auditoři posuzovali naši společnost více-méně z pohledu „ISO“, který se na lesní společnosti příliš nehodí a není běžně používán. Logicky (z pohledu ISO) pak dochází k výrokům „N“ – neshoda. Jsou to však výroky naprosto irelevantní. Nikdy jsme netvrdili, že máme tento stupeň standardu a vlastník – město, jej po nás nikdy nevyžadoval. Pochopitelně. Znamenalo by to další (dle mého soudu zbytečné) náklady, na úkor příjmů vlastníka.

Námitka čtvrtá – obecná definice výroku.
Názor auditora má dostatečnou vypovídací schopnost pouze a jenom ve spojení s určitou a úplnou účetní závěrkou. Názor auditora vytržený z těchto souvislostí je zmatečný.

Námitka poslední – shrnutí.
Účelem zpracování forenzního auditu mělo být prověření, zda společnost účelně vynakládá prostředky při správě svěřeného majetku. Často byly v minulosti zpochybňovány některé naše investice s dlouhodobější návratností – viz provozovna na zpracování rašeliny a podobně. Nepochybně jsme v průběhu dvaceti let a každého běžného roku udělali i špatná rozhodnutí a nevyvarujeme se jich ani do budoucna. Z pohledu účelně vynaložených prostředků ja však evidentní, že paradoxně právě tato „naše investice“ do „forenzního auditu“ je suverénně nejhorší investicí v novodobých dějinách Loketských lesů. Řečnická otázka pro vnímavé čtenáře zní: „Dokáže si někdo z vás představit vlastníka prosperující a výkonné firmy, dosahující v porovnání s ostatními lesními společnostmi dlouhodobě výborných výsledků, který si nechá za pouhých 400 000,- Kč zpracovat posudek, jehož výstupy následně použije k naprosté mediální dehonestaci této své společnosti“? Ano, takhle se chová jenom blázen, anebo, jak jinak, politik. Nezodpovědný politik.

Zhnusení politikou dosáhlo i v našich malých loketských poměrech dříve nevídaných rozměrů. Občan je apatický, probudí jej jen další mediální bomba, přičemž si neuvědomuje, že je manipulován. Právě proto jsem se rozhodl zveřejnit toto své stanovisko. Není to pouhá obrana jednatele – zakladatele Loketských městských lesů. To je samozřejmě marný boj, neboť s vlastníkem (rada města) nemohu úspěšně bojovat. Je to prostý postoj zastupitele. I já jsem zděšen a znechucen děním v Lokti, nejen v souvislostech s naší lesní společností.

Konkrétní reakci lesů na každý ze 134 nálezů auditorů naleznete na www.lesyloket.cz Pro pobavení dodávám: „Co věta“ (výrok auditora) to 2 500,- Kč z pokladny (jak jinak) lesů.

Jaroslav Hlavsa – zastupitel města Loket

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Comment Spam Protection by WP-SpamFree